URBAN.AZ

URBAN.AZ

Nə bir həqiqət var, nə bir tarix

Yalanla uydurulmuş millət var

Vətən var, adı siyasət

Şəhid var, adı yoxsulluq

İtirilmiş dəyərlər var, adı müasirlik

Yaltaqlıq var, xainlik var, adı qəhrəmanlıq

Adsız məzarlar, unudulan qəbrlər var, adı soyqrım

Torpaq var, adı dəyişilmiş, yaddaşı silinmiş

Çingiz var, xocalı var adı, unudan gənclər

Ürəyə tökülən göz yaşları var,adı ana

Neft var, qaz var adı,odunla isinənlər

Kədər var, adı gizlənən göz yaşları

Haqqı taptalanan, əməyi oğurlanan var, adı kasıb

Rüşvət var, oğurluq var, adı  qoçaqlıq

Dilənən əllər, utanan baxışlar var, adı kimsəsizlik

Neft ölkəsinin varlısı, kasıbı var, adı demokratiya

Azadlıq istəyi var, adı qorxaqlıq

Yalana bürünmüş vicdan var, adı doğruluq

Qazandığımızdan çox itirdiyimiz var, adı satqınlıq

Başı bəlalı tariximiz var,  adı unutqanlıq

Yağı görkəmində düşmənimiz var, adı dost

Əlimizdən alınan cəsarətimiz var, adı qürursuzluq

Doğruları yazan qələm var, adı vətən xaini

Bu diyarın günəşi oğurlanıb adı, qaranlıqlar dustağı

Yazan qələmin, çırpınan fəryadı var,

adı daş qəlbin, susqun dodaqları.


Şərhlər