URBAN.AZ
URBAN.AZ

Telegram Banner

Bulud texnologiyası əsasında DDoS hücumlarından müdafiə

19 iyul 2015 / 15:00 – 19 iyul 2015 / 17:00

High Tech Park Azerbaijan

Bölməmizin üzvü, Koreya Universitetinin magistr-məzunu Rəşad Əliyev (Rashad Lekk Aliyev) seminarda şəbəkə təhlükəsizliyində yeni mexanizm barədə danışacaq.

DDoS (distributed denial-of-service, yəni paylanmış xidmətdən imtina) hücumları şəbəkə təhlükəsizləyinə ən böyük təhdidlərdən biridir. Təklif edilən DROP-FAST adlı yeni müdafiə mexanizmi DDoS hücumunun bulud infrastrukturun tərkibində bir neçə server replikasına paylanması əsasında işləyir. DROP-FAST dinamikdir və hücumun gücündən asılı olaraq replikaların sayını dəyişmək yolu ilə adaptasiya ola bilir. Hədəf server replikalar vasitəsilə şəbəkədən izolyasiya edilir. Nəticədə keyfiyyət göstəriciləri (paketlərə cavab vaxtı, daxil olan trafikin miqdarı, trafikin paylanması) yaxşılaşır.

Title: Defending against DDoS Attacks using Cloud Technology

Speaker: Rashad Aliyev (BS, Computer Science, KAIST / MS, Network Security, Korea University, South Korea)

Paper: Rashad Aliyev, Dongwon Seo, Heejo Lee, "DROP-FAST: Defending against DDoS Attacks using Cloud Technology", The 2013 International Conference on Security and Management, Jul. 24. 2013.
http://world-comp.org/p2013/SAM9732.pdf

Kiryong Lee, Rashad Aliyev, Sihyung Lee, Heejo Lee, "Mitigation of DDoS Attacks through 3-Way User Classification and Traffic Isolation", SECURECOMM 2015 Submission 30.

Patent (South Korea): Heejo Lee, Rashad Aliyev, Dongwon Seo, John MILBURN, "DEVICE AND METHOD FOR DISTRIBUTING LOAD OF SERVER BASED ON CLOUD COMPUTING", Domestic, Registration, 10-1460651, Nov. 5. 2014.

Patent Application (US): Device and method for distributing load of server based on cloud computing HJ Lee, R Aliyev, DW Seo, J Milburn US Patent App. 14/120,288 https://www.google.com/patents/US20140344458

Research Project: KT (Korea Telecom), Open R&D, Research on DDoS Mitigation to Ensure Service Availability 2013.05-2013.11

Laboratory: Computer & Communications Security Laboratory


Şərhlər