URBAN.AZ
URBAN.AZ

Telegram Banner

Mehdi Hüseynzadə Novxanı qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1936-cı ildə bakıda rəssamlıq məktəbini bitirmiş, 1940-cı ilə isə Leninqrad xarici dillər institutunda məzun olduqdan sonra Bakıya qayıtmışdır. 

1942-ci ildə Tbilisi piyada-hərbi məktəbini birdikdən sonra cəbhəyə yollanmışdır. Stalinqrad döyüşündə iştirak etmişdir. Kalaç şəhəri yaxınlığında yaralanaraq, faşistlərə əsir düşmüşdür. Başqa hərbi əsrlərlə birgə qaçaraq, partizan dəstəsinə qoşulmuşdur. Dəstə bir çox uğurlu əməliyyatlar keçirmişdir: italyan antifaşist dəstəsini hazırlanan tələ barəsində xəbərdar edir, qiymətli topoqrafik kartları ələ keçirir, kazarmalarda, kinoteatrlarda partlayışlar törədir, hərbi texnikanı məhv edir və s.

Vitovle kəndi yaxınlığında faşistlərin hücumu zamanı Mehdi Hüseynzadə əsir düşür və həlak olur. Bütün döyüşdüyü müddətdə o, doğma Azərbaycanını unutmur.

Mehdi çox istedadlı insan idi. Ana dilindən başqa, o, ingilis, ispan, rus, alman, fransız və türk dillərini bilirdi. O, gözəl rəsm çəkil, tarda ifa edir və şer yazırdı.

Ömrüm kam almayıb çatmadı başa,
Könlümün şüşəsi dəyibdir daşa.
Bir namə yazmadım, yara yoldaşa,
Xəzan yarpağıtək solğunam, a dost!

Gecə ay üzünə salırkən işıq,
Verir camalına hərdən yaraşıq.
Adria! Bil sənə olmaram aşıq,
Mən öz Xəzərimə vurğunam, a dost!


Şərhlər