URBAN.AZ
URBAN.AZ

Telegram Banner

"Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin folklor nümunələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, arxivləşdirilməsi və dəyərlənləndirilməsi" adlı layihə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu tərəfindən həyata keçirilib. Layihə çərçivəsində yüzlərlə mifoloji nümunə, atalar sözləri, əfsanə, rəvayət və 350 nağıl nümunəsi toplanaraq, yazıya köçürülüb. Bu nağıllardan 50-sinin süjet xəttinə dünyanın heç bir xalqının folklorunda rast gəlinmir. Bu nağıllar Azərbaycan Nağıl kataloquna daxil edilmişdir.

Bundan başqa, Aşıq Abbas, Bic Paşa, Lotu Əmirqulu kimi yeni lətifə qəhrəmanları haqqında əhvalatlar toplanıb. Tədqiqat nəticəsində bunlardan əlavə, laylalar, oxşamalar, uşaq folkloru nümunələri, bölgədə yaşayan insanların məişətinə, tarixinə dair materiallar da əldə edilib.

 


Şərhlər