URBAN.AZ
URBAN.AZ

Telegram Banner

Jurnalistika dəyişir. Qədim müdriklərin dediyi kimi, bu həyatda daimi olan yalnız dəyişikliklərdir. Təəssüf ki, dəyişikliklər həmişə yaxşılığa doğru olmur. Jurnalist kimdir? O, cəmiyyətdə baş verən hər bir dəyişikliyə dərhal reaksiya verən lakmus kağızıdır. O, hadisəni görür, onu baxışları gündəlik həyatın dalğaları ilə tutulan oxucuya lupa kimi yaxınlaşdırır və öz baxış nöüqtəsindən ona təqdim edir. Əsl məqalələr belə yaranır. İnformasiya və rəqəm toplusu ilə isə statistika məşğul olur. Bu elmin jurnalistikaya heç bir aidiyyəti yoxdur.

Məqalədə vacib olan məğz, məna, əşyaların və hadisələrin özünəməzsus təqdimatıdır. Bəzən həyət elə böyük sürətlə hərəkər edir ki, onun yalnız ən böyük hadisələrini və vacib məqamlarını əks edə bilirsən. Həyatımız isə vacib və möhtəşəm hesab olunsa da, qlobal və kardinal dəyişiklərlə ölçülsə də, əslində xırda və gözəgörünməz hadisələrlə dolur. Bütün məğz xırdalıqlardadır. Məhz onlar bizə yaşam hissini bəxş edir.

Bu, bir növ yeni həyatın yaradılışına bənzəyir və mövcud olan yeganə düzgün yol - sizin gedəcəyiniz yoldur. Sizdən başqa heç kim məqaləyə nələrisə əlavə edib, nələrisə silə bilməz. Blogger üçün yeganə oriyentir keçmişin jurnalistləri - Zolya, Düma, Heminquey, Mann, Stayn olmalıdır. Çünki onlar janrın forma və qanunlarıni hesaba alaraq yazırdılar, heç nəyə uyğunlaşmır, əyilmirdilər. Onlar öz qanunlarının və janrlarının yaradıcıları idilər. Amma biz onların yaratdıqları üslubuhn çərçivəsindən çıxmasaq, bu sadəcə bir plagiata çevrilməzmi? Bu müəlliflərin işləri - sanki müəllim məsləhətidir - bizim həyata öz baxışımızı açmaq və öz yolumuzu seçmək üçün yardımçı olmalıdır. yalnız kor elə bilir ki, bütün yollar artıq tapdanıb.

Odur ki,əziz bloggerlər, başqalarına baxmayın və məsləhətlərə qulaq asmayın. Məqsədiniz - dünyanı gördüyünüz kimi təsvir etməkdir. Yəni, əsl jurnalistin işini yerinə yetirməkdir.


Şərhlər